В седмицата на своя патронен празник и отбелязване денят 19.02.2021г. учениците от ОУ „Васил Левски“ с.Крепча изразиха своето преклонение към Апостола на свободата с редица дейности и инициативи. С гордост и самочувствие децата се включиха във всички мероприятия, по примера на своя патрон.

https://fb.watch/3LpBRBgyLW/

Международният ден на толерантността се отбеляза в ОУ „Васил Левски“ с.Крепча с различни инициативи. Всички ученици взеха участие в изработването на табла и дърво на толерантността . В часа на класа се проведоха беседи, изгледани бяха презентации, прозвучаха песни. Децата написаха върху балони своите пожелания за доброта, приятелство и уважение. Разноцветните балони с пожелания полетяха високо в небето.