Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

КВАЛИФИКАЦИИ

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022г.

„Тайм мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство.

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14бр.

„Тайм мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство.

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14бр.

„Обучението по български език и литература на ученици, слабо владеещи български език 1.- 4. клас“

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 5бр.

„Визуални и помощни материали. Запомняне при изучаване на чужд език“

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

„Стимулиране на творческата активност на учениците в часовете по изобразително изкуство“

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

„Проектно базирано обучение по български език и литература“

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

„Създаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математика“

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

„Формиране на здравно-екологични компетенции чрез обучението по природни науки и екология“

 Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 3бр.