Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

ПРИЕМ

Условия за прием на ученици в първи клас

    • В първи клас в ОУ „Васил Левски” с. Крепча постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено
    • Удостоверение за завършен подготвителен клас.
    • Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
    • Записването на децата постъпващи в първи клас за нова учебна година става в канцеларията на училището в срок от 02.03.2021 г. до 31.05.2022 г.