Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

На 08.06.2023г. учениците от групата : „Информационните технологии и бъдещето“ представиха своите проекти пред родителите си.