Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

Днес в ОУ ,,Васил Левски“ с. Крепча отново имаме повод да се гордеем с постигнатите резултати в учебно-възпитателния процес. Златни, сребърни и бронзови медали завоюваха наши ученици след участието им във II-ри кръг на състезанието „Многознайко“- „Аз зная английски“ В края на месец февруари се проведе Вторият кръг на Националното състезание „Многознайко”- „Аз зная английски”. В него се включиха ученици от II, III,IV,V, VI и VII клас. Талантливите деца показаха завидни знания по английски език и получиха 5 златни, 10 сребърни и 13 бронзови медали. Директорът на нашето училище г-н Седат Мехмедов лично награди отличилите се.

Резултати от състезанието Многознайко „Аз зная английски II-ри кръг“ Златен медал и Грамота за I-во място за достойно представяне и показани отлични знания и умения в състезанието печелят: Гюлшен Ахмедова Ибрямова – II клас, Рюстем Мустафа Феимов – II клас, Фатме Есманова – II клас, Азра Юкселова Рамисова – III клас, Ренай Неджанова Неждетова- III клас, Сертан Саметов Османов- IV клас. Сребърен медал и Грамота за II-ро място за достойно представяне и показани много добри знания и умения в състезанието печелят: Ахмед Селятинов Кясимов – III клас, Еда Есманова Османова – III клас, Мейра Мюмюнова Алиева – V клас, Юмер Салим Амид – V клас, Гонджа Юкселова Юсеинова – VI клас. Бронзов медал и Грамота за III-то място за достойно представяне и показани добри знания и умения в състезанието печелят: Гюлшен Фердинова Февзиева – II клас, Емир Сунай Ибрямов – III клас, Мерт Самиров Сабриев- III клас, Алпай Гюнай Ахмед- V клас, Джансу Рушенова Рушидова- VI клас , Небие Сурайева Ахмедова- VI клас, Бедрие Айлинова Селимова- VII клас, Невин Ердинч Ибрямова- VII клас.

Гордеем се с вас, „Многознайковци“! Бъдете винаги така знаещи и целеустремени!