Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

OУ“Васил Левски“ отбеляза 1 ноември. Ден на народните будители.