Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

Erasmus+ Games Activities Maximize English for Students 2020-2022 – Our project and partners

Transnational mobility 10-12.11.2021 Moreni, Romania

Dissemination activity at school – Transnational mobility Moreni, Romania

Трима учители от Основно училище ,,Васил Левски“ с. Крепча участваха в Транснационална среща (10-12.11.2021г.) по проект ,, Game Activities Maximize English for Students“ към Европейската програма “Еразъм+“. Това бе първа среща в нашето международно партньорство, проведена след дълго отлагане поради Ковид пандемията. След завръщането си от гр. Морени, Румъния участниците споделиха своите впечатления, онагледиха участието си в Транснационалната мобилност и разказаха за взетите решения относно предстоящите проектни дейности.

Лого на проект GAMES

ОУ“Васил Левски“с.Крепча проведе конкурс за лого по проект ,, Game Activities Maximize English for Students“ към Европейската програма “Еразъм+“. Конкурсът е посветен на нашето участие в проекта , и в него взеха участие учениците от 1-ви до 7-ми клас. Нашата рисунка ше бъде изпратена на нашите партньори за съревнованието с техните проекти. Успех на нашите деца!