От 14 до 18 февруари 2022г. в гр. Даръджа , Турция се проведе Първата мобилност по проект ,,Game Activities Maximize English for Students” по програма ,,Еразъм+“.

Участваха учители и ученици от Белгия, Румъния, Италия, България и разбира се домакините от Турция. Основно училище ,,Васил Левски“ с. Крепча представляваха седем ученици (от шести и седми клас) и трима учители. В рамките на мобилността бяха разработени иновативни подходи Повече