Международният ден на толерантността се отбеляза в ОУ „Васил Левски“ с.Крепча с различни инициативи. Всички ученици взеха участие в изработването на табла и дърво на толерантността . В часа на класа се проведоха беседи, изгледани бяха презентации, прозвучаха песни. Децата написаха върху балони своите пожелания за доброта, приятелство и уважение. Разноцветните балони с пожелания полетяха високо в небето.