Поща

info-2530104@edu.mon.bg

Телефон

0899 745 861

Официален сайт на ОУ „Васил Левски“ – с. Крепча

Основно училище „Васил Левски“ е екип от ученици, учители и родители

За нас

Училището залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а крачка в бъдещето! Екип, който слага детето като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност и отговорно поведение към обществения живот.

Години

Екип

Ученика

Начален етап

Z

Прогимназиален етап

Z