Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен Повече

Ден на Европа

По повод 9 май – Ден на Европа, учениците от втори клас в час Технологии и предприемачество изработиха флагове, а учениците от 1 клас рецитираха стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов

Денят на ученическото самоуправление в училище

По традиция, всяка година на девети май провеждаме Денят на ученическото самоуправление в училище. На този ден учениците заемат ролята на учителите по съответните предмети и изпълняват техните задължения, т.е. преподават уроци. В днешния ден учители и ученици от Основно Повече

Компютърни рисунки по повод 9 май- Ден на Европа

Компютърни рисунки по повод 9 май- Ден на Европа ,създадени по идея и с участието на децата от 4 и 5 клас група „Информационните технологии и бъдещето“. По проект – Образование за утрешния ден. Изработиха национални флагове на държавите членки Повече