Ръководство

Седат Мехмедов

Директор на Основно училище „Васил Левски“

тел: 0899 745 861

e-mail:     oukrepcha1@gmail.com

 

 

Розалина Добрева

Главен учител

Надя Стефанова

Старши учител в начален етап

Антоанета Христова

Старши учител в начален етап

Севдегюл Алиева

Учител в начален етап

 

Диана Христова

Учител в прогимназия

Мариана Янкова

Старши учител в прогимназия

Самет Есманов

Старши учител в прогимназия

 

Илкнур Сабриева

Старши учител в ГЦОУД

Нурджихан Хасанова

Старши учител в начален етап

Несрин Есманова

Старши учител в ГЦОУД

Абибе Мохамедова

Старши учител в ГЦОУД

 

Андрей Цонев

Старши учител в прогимназия

Шермин Ахмедова

Старши учител в начален етап

Гюлбахар Фикретова

Учител в ГЦОУД начлен етап

Милена Стефанова

Учител в прогимназия