Ръководство

Седат Мехмедов

Директор

на Основно училище „Васил Левски“