Преподаватели

Розалина Добрева

главен учител

 

 

Надя Стефанова

старши учител в начален етап

 

Антоанета Христова

старши учител в начален етап

 

Севдегюл Алиева

учител в начален етап

 

Мустафа Феимов

старши учител в начален етап

 

Диана Христова

учител в прогимназия

 

Мариана Янкова

старши учител в прогимназия

 

Самет Есманов

старши учител в прогимназия

 

Юлия Милчева

старши учител в прогимназия

 

Илкнур Сабриева

старши учител в ЦДО

 

Нурджихан Хасанова

старши учител в начален етап

 

Емине Фикриева

учител в ЦДО

 

Несрин Есманова

старши учител в ЦДО

Абибе Мохамедова

старши учител в ЦДО