Профил на купувача

profil na kypyvaza-aktyalizazia 2016
договори

Договор за „Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от 1 до 7 клас“ за учебната 2019/2020г. с фирма „ФЪЦ-ММ“ ЕООД гр.Опака

Договор за „Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от 1 до 7 клас“ за учебната 2019/2020г. с фирма „ГЮЛА – 2012“ ЕООД гр.Опака

Договор за „Доставка на въглища тип „Донбас“ за нуждите на ОУ“Васил Левски“ с.Крепча община Опака 2019/2020″ с фирма „ДУДО“ ЕООД гр.Опака