„Еразъм+“

Erasmus+ Games Activities Maximize English for Students 2020-2022 – Our project and partners

1.-Erasmus-Games-Activities-Maximize-English-for-Students-2020-2022-Our-project-and-partners

Transnational mobility 10-12.11.2021 Moreni, Romania

Dissemination activity at school – Transnational mobility Moreni, Romania

Трима учители от Основно училище ,,Васил Левски“ с. Крепча участваха в Транснационална среща (10-12.11.2021г.) по проект ,, Game Activities Maximize English for Students“ към Европейската програма “Еразъм+“. Това бе първа среща в нашето международно партньорство, проведена след дълго отлагане поради Ковид пандемията. След завръщането си от гр. Морени, Румъния участниците споделиха своите впечатления, онагледиха участието си в Транснационалната мобилност и разказаха за взетите решения относно предстоящите проектни дейности.

Лого на проект GAMES

4.-Лого-на-проект-GAMES

ОУ“Васил Левски“с.Крепча проведе конкурс за лого по проект ,, Game Activities Maximize English for Students“ към Европейската програма “Еразъм+“. Конкурсът е посветен на нашето участие в проекта , и в него взеха участие учениците от 1-ви до 7-ми клас. Нашата рисунка ше бъде изпратена на нашите партньори за съревнованието с техните проекти. Успех на нашите деца!