Прием

  Условия за прием на ученици в първи клас
  1. В първи клас в ОУ „Васил Левски” с. Крепча постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено
  2. Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
  3. Записването на децата постъпващи в първи клас за нова учебна година става в канцеларията на училището в срок от 18.03.2019 г. до 31.05.2019 г.
  КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

  1. Разпределението се прави на база характеристиките на децата от ПГ и ЦДГ и изходящата диагностика по следните показатели:

  1.1. Успеваемост;

  1.2. Поведение;

  1.3. Посещаемост през учебната година;

  2. В заявлението на родителя не се посочва име на преподавател.

  3. При разпределение на учениците да участва и психолога на училището.

  4. В заявлението родителят попълва допълнителна информация за:

  – здравословни проблеми на детето, ако има такива;

  – тревожност на детето, ако има такава;

  – интереси на детето;

  – езика, на който се говори в семейството;
  Процедура по приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища – procedure-1

 • Срокове за кандидатстване
  Записването на децата постъпващи в първи клас за нова учебна година става в канцеларията на училището в срок от 18.03.2019 г. до 31.05.2019 г.