Квалификация

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Тайм мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство.

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14бр.

 1. Седат Мехмедов
 2. Розалина Добрева
 3. Надя Стефанова
 4. Антоанета Христова
 5. Севдегюл Алиева
 6. Диана Христова
 7. Мариана Янкова
 8. Самет Есманов
 9. Илкнур Сабриева
 10. Нурджихан Хасанова
 11. Несрин Есманова
 12. Абибе Мохамедова
 13. Андрей Цонев
 14. Гюлбахар Алиева

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Обучението по български език и литература на ученици, слабо владеещи български език 1.- 4. клас“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 5бр.

 1. Надя Стефанова
 2. Севдегюл Алиева
 3. Нурджихан Хасанова
 4. Илкнур Сабриева
 5. Гюлбахар Алиева

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Визуални и помощни материали. Запомняне при изучаване на чужд език“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

 1. Диана Христова

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Стимулиране на творческата активност на учениците в часовете по изобразително изкуство“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

 1. Андрей Цонев

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Проектно базирано обучение по български език и литература“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

 1. Мариана Янкова

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Създаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математика“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1бр.

 1. Самет Есманов

Квалификация на педагогическите специалисти за 2021-2022 учебна година

1. Тема на обучението: „Формиране на здравно-екологични компетенции чрез обучението по природни науки и екология“

2. Място на провеждане:

3. Период на провеждане:

4. Начален и краен час:

5. Наименование на обучителната организация: РААБЕ

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 3бр.

 1. Розалина Добрева
 2. Несрин Есманова
 3. Абибе Мохамедова