СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО КРЕПЧА 2016 – 2020Г

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО КРЕПЧА 2016 – 2020 ГОДИНА    стратегия 2019-2020