СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО КРЕПЧА 2020 – 2024Г

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО КРЕПЧА 2020 – 2024 ГОДИНА    

straegiq-nowo