Програми за …

Учебни програми

 

Изтегляне на файла:⇓

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Изтегляне на  файла:⇓


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи