Графици

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
Първи учебен срок,2017/2018 учебна година
Изтегляне на файла: Натиснете тук:

ГРАФИК
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
през първия учебен срок, 2017/2018 учебна година
Изтегляне на файла: Натиснете тук:

ГРАФИК
за контролни и класни работи
през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година
Изтегляне на файла: Натиснете тук: