Графици 2021/2022

ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
Първи учебен срок,2021/2022 учебна година

График-за-консултации-на-учителите-по-учебни-предмети

ГРАФИК
за контролни и класни работи
през първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

КОНТР-РАБОТИ

ГРАФИК
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
през първия учебен срок, 2021/2022 учебна година

чкрувуд