ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Крепча ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Крепча ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

годишен-план-2021-2022

Квалификационна дейност 2021-2022

КД-2021-2022