ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Крепча ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Крепча ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

годишен план за дейността 2018-2019