15.06.2017

Седмокласници и осмокласници на път за последния си час в ОУ „Васил Левски“ село Крепча Последен час Раздаване на дипломите за завършено основно образование Традиционно засяване на дръвче в двора на училището НА ДОБЪР ЧАС!